Verhaar Automotive Management & Consultancy

Maarten Verhaar start Verhaar Automotive Management & Consultancy

Maarten Verhaar (44) start per 1 september aanstaande zijn eigen automotive-adviesburo onder de naam Verhaar Automotive Management & Consultancy. Hij richt zich met zijn bedrijf op (interim)management en consultancy specifiek voor de automotive branche. Voorheen heeft Verhaar zijn financiële en operationele ervaring opgebouwd bij onder andere ALH, ING Bank, Riva Holding en de laatste zeven jaar als interim manager en consultant bij Aventure.

Verhaar wil als adviseur bedrijven in de automotive branche toerusten (en toegerust houden) voor de continue en snelle ontwikkelingen. De automotive branche is aan een turbulente ontwikkeling onderhevig. Dit vergt een daadkrachtige en resultaatgerichte aanpak, met een stevige mate aan; ’out of the box’ denken. Verhaar Automotive Management & Consultancy zorgt hierbij voor een resultaatgericht maatwerkadvies. Verhaar heeft hiervoor reeds een lange ervaring en goede kennis in de branche en staat borg voor een doelgerichte aanpak en effectieve oplossing.

Verhaar Automotive Management & Consultancy gaat zich richten op de volgende werkterreinen:

interim management (grote) dealerretail-organisaties
advisering / begeleiding bij aan- & verkopen van automotive-bedrijven
reorganisatietrajecten / verandermanagement automotive
advisering bedrijfsvoering / kostenreductie / optimalisatie efficiency
ontwikkeling / heroverweging strategie
Persbericht 26 augustus 2010