Advies bij overname Chevroletdealer

Advies bij overname Chevroletdealer door Opeldealer Autocentrum Van Vliet

@AVenture Partners heeft deze overname voor Van Vliet begeleid. Het betrof een zogenaamde activa-passiva transactie per 1 mei 2006. Algemeen directeur Arjan van Vliet stelt bewust voor @AVenture te hebben gekozen vanwege haar specifieke kennis op het gebied van dealerovernames en trends met betrekking tot overnames in de branche.

Arjan van Vliet: … “Als ondernemer ben je niet dagelijks met de waardering van een aan te kopen dealerbedrijf bezig, dan komt een partij die daar wel een breed referentiekader in heeft opgebouwd goed van pas. Wat is de waarde van een over te nemen dealerschap? Hoe maak je duidelijke afspraken over balanswaarderingen en hoe bepaal je een faire prijs? Hoe ga je om met een marge/btw-formuleringsdiscussie? Dat zijn allemaal zaken die bij @AVenture goed doorleefd zijn. Als directeur van een dealergroep denk je (het dagelijkse werk gaat immers door) bij een overname aan 70% van de belangrijke zaken. Het is dan plezierig om een partner te hebben die de puntjes op de i zet en gaat voor 100%. Van ondersteuning bij het voeren van onderhandelingen, het formuleren van een overnamecontract en het maken van een persbericht. Het is mij allemaal uit handen genomen zonder maar een moment ‘grip op de zaak’ te zijn kwijtgeraakt. Zeer frequent ben ik tijdens het traject bijgepraat en lastige beslissingen zijn in goed overleg genomen. Het overnemen van een bedrijf blijft immers naast een rationele zaak toch ook zeker een emotionele aangelegenheid. Met @AVenture Partners hebben wij een partner gevonden die op dit terrein zeer specifieke kennis, ervaring en achtergrond in huis heeft. Dat vind ik in de branche erg uniek”……

De Opeldealergroep Autocentrum Van Vliet met een tweetal vestigingen in ’t Groene Hart (Woerden en Bodegraven), heeft per 1 mei jl. de Chevrolet-activiteiten van Autohuis Woerden overgenomen. Autocentrum Van Vliet verwacht, mede door deze overname, ongeveer 120 nieuwe Chevrolets naast 700 nieuwe Opels en 500 gebruikte auto’s per jaar te gaan verkopen. Autocentrum Van Vliet voort naast haar Opel- en Chevroletdealerschap tevens een Shell-brandstofstation en een Schadenet-vestiging. Er werken totaal circa 75 mensen. Zie voor verdere details een persbericht op onze site.

Maarten Verhaar begeleidde de overname voor Autocentrum Van Vliet

Persbericht 1 mei 2006